Inwentaryzacje przyrodnicze

Inwentaryzacja bogactwa środowiska naturalnego, analogicznie do tej wykonywanej w punktach sprzedaży, polega na sporządzeniu spisu wszystkich elementów przyrody występujących na danej przestrzeni. Objęty działaniami teren zostaje poddawany wnikliwej weryfikacji pod kątem obecności zbiorowisk poszczególnych gatunków roślinnych czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych. Pod pojęciem siedlisk kryje się całokształt cech środowiska przyrodniczego, które czynią dany obszar unikalnym ze względu na szereg aspektów, w tym specyfikę ukształtowania terenu, roślinność czy bytowanie zwierząt. Innymi słowy, inwentaryzacje przyrodnicze służą zaobserwowaniu i odnotowaniu wyjątkowych cech ekosystemu. Często tego typu prace stanowią jeden z pierwszych kroków przygotowywania terenu przeznaczonego na inwestycję. W ramach naszej działalności świadczymy kompleksowe usługi w tym zakresie – wykonujemy bowiem nie tylko inwentaryzacje drzew w Mogilnie, z którymi najczęściej kojarzone są tego typu działania. Warto poznać całą naszą ofertę!

Jaki jest zakres naszych usług?

Jesteśmy w stanie wykonać dla Państwa wszelkie możliwe prace, które dotyczą szeroko pojętej inwentaryzacji przyrodniczej. Jako najważniejsze i cieszące się największą popularnością wśród naszych klientów działania zdecydowanie warto wskazać opinie przyrodnicze takie jak:

  • inspekcje drzew,
  • opinie ornitologiczne,
  • inwentaryzacje gatunków chronionych.

Można się do nas zgłosić zarówno w celu zlecenia wspomnianych, jak i innych czynności. Zachęcamy również do kierowania wszystkich dodatkowych pytań oraz wątpliwości, które chętnie rozwiejemy. Pozostajemy otwarci na dopasowanie prac do Państwa indywidualnych potrzeb. Wszystkie szczegóły współpracy ustalamy na bieżąco. Bez względu na zakres podejmowanych działań, gwarantujemy terminowość i merytoryczne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu.

Zdrowe Drzewo – nasza filozofia

Naszej codziennej pracy przyświeca chęć sprostania potrzebom i oczekiwaniom klientów przy jednoczesnym poszanowaniu przyrody. Ingerencja w cykl życia natury odbywa się zatem zawsze w możliwie najmniejszym zakresie, a wszelkie podejmowane czynności są uzasadnione i mają sprzyjać dobrostanowi roślin i zapewnieniu im warunków niezbędnych do zdrowego wzrostu. Wiedza, którą stale poszerzamy i aktualizujemy oraz doświadczenie zdobywane na przestrzeni lat podczas pracy zawodowej są gwarantem najwyższego standardu świadczonych usług. Dzięki tak dobrej znajomości specyfiki branży jesteśmy w stanie podejmować najlepsze decyzje, a każda z naszych realizacji przebiega w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. Posiadamy odpowiednie zaplecze techniczne i wszelkie możliwe uprawnienia do wykonywania kompleksowych prac z zakresu arborystyki, leśnictwa i ogrodnictwa. Decydując się na nawiązanie z nami współpracy, możecie mieć Państwo pewność, że zlecone nam działania będą przeprowadzone w profesjonalny sposób.

Zachęcamy do skorzystania z naszej kompleksowej i atrakcyjnej oferty, obejmującej inwentaryzacje przyrodnicze w Mogilnie!